Disclaimer

Als eigenaar van deze website behoudt Zesso zich het recht om, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op Zesso's webshop. Dit omvat alle aanwezige inhoud op de website, zoals informatie over de producten die Zesso aanbiedt en Zesso's geleverde diensten.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stem je in met onze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Wij, we of eigenaar: de eigenaar van de website (Zesso);
Gebruik of gebruiken: alle mogelijke handelingen;
Jij of gebruiker: de bezoeker of klant van de website;
De content: alle aanwezige inhoud op de website

Aansprakelijkheid

Met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid hebben wij de website en productinformatie samengesteld. Zo proberen we steeds de meest betrouwbare en actuele informatie mee te geven over de aangeboden producten. Bij mogelijke onjuistheden aanvaarden we echter geen aansprakelijkheid van het getoonde. Uiteraard zullen we elke fout of onjuistheid op deze webshop zo snel mogelijk rechtzetten. Zesso is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten en het eigendomsrecht. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijke plaatsen dient schriftelijk verzocht te worden aan Zesso. Tekst, ontwerp, logo's en afbeeldingen en de volledige webshop vallen onder het auteursrecht van Zesso.

Choose your country

Save my choice