Algemene Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden in PDF formaat

Toepasselijkheid

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en aanbiedingen van Zesso en op alle met Zesso aangegane overeenkomsten. Door het tot stand brengen van een koopovereenkomst met Zesso aanvaard je de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via onze website.

2. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden de enigste van toepassing zullen zijn. Indien wij toch andere of specifieke (aankoop)voorwaarden stellen, dan blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

3. Door een bestelling te plaatsen bij Zesso garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent. Als je geen 18 bent, moeten je ouders of wettelijke voogd deze bestelling plaatsen. Wij kunnen deze bestelling weigeren als we merken dat ze geplaatst is door een minderjarige.

4. Wij leveren enkel in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Indien je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen wij je bestelling weigeren. Het is niet mogelijk om je bestelling te laten leveren naar Corsica (FR) of één van de Waddeneilanden (NL). Als er toch een bestelling binnenkomt voor een van deze plaatsen, dan wordt de bestelling geannuleerd en wordt het bedrag van de bestelling terugbetaald.

Over ons

5. Zesso is een geregistreerd onderdeel van Unitra Int. Bvba, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid volgens Belgisch recht (Bevoegde rechtbank: Turnhout).
Ons adres
Zesso
Unitra Int. Bv
Voortstraat 12
2490 Balen
BELGIUM

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 10u en 17u. Maar je mag onze klantendienst ook steeds mailen.
Telefoon: +32 (0)14 493 493
Fax: +32 (0)14 81 44 82
E-mail: info@zesso.com
BTW-nummer: BE0864.150.135

Prijzen

6. Alle prijzen vermeld op Zesso zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij betaling aangerekend. De prijs slaat op de artikelen zoals ze in de tekst worden omschreven.

7. Zesso doet al het mogelijke om de prijzen zo accuraat mogelijk door te geven, maar het bedrag van de bestelling zal eerst door ons gevalideerd worden, als onderdeel van de aanvaarding. Als de prijs veranderd is voor we jouw bestelling aanvaarden, zullen we contact opnemen om te vragen of je de bestelling wenst te handhaven tegen de aangepaste prijs.

Betaling

8. Bij Zesso kan je kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Wanneer je een bestelling aangaat, zal je eerst de betaling moeten uitvoeren. De betaling dient te gebeuren door een door ons aanvaarde betalingsmogelijkheid. Wij hebben de gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen behandelen.

9. Wanneer Zesso het verschuldigde bedrag aankrijgt, zal de bestelling zo snel mogelijk naar het door jouw opgegeven adres verzonden worden.

10. Wanneer er gevraagd wordt naar details van jouw bankkaart of -rekening, moet je over een volledige bevoegdheid beschikken voor het gebruik van deze kaart of rekening. Uiteraard dien je op deze kaart of rekening over voldoende tegoed beschikken om de gevraagde betaling te dekken.

11. Zesso behoudt zich het recht om de betalingsdetails te valideren alvorens het product te leveren. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijft Zesso eigenaar van het product.

Bestelling

12. Een eerste stap bij het plaatsen van een bestelling, is het aanmaken van een account. Wanneer je een product selecteert dat je wenst te bestellen, zullen de kosten incl. btw en verzendkosten vermeld worden. Dit is het totaal dat je betaalt voor ontvangst van het bestelde product.

13. Daarna dien je het bedrag te betalen via een van onze betalingsmogelijkheden.

14. Wanneer Zesso het volledig bedrag ontvangen heeft, zal je een ontvangstbevestiging ontvangen per mail met de details van het bestelde product. Zesso kan om elke reden deze bestelling weigeren en dient deze dan ook niet te leveren.

15. Wanneer je een ontvangstbevestiging krijgt, werd jouw bestelling door Zesso aanvaard. De bestelling wordt daarna zo snel mogelijk geleverd.

16. Ontdek je na het plaatsen van een bestelling een fout, dan kan je per mail contact opnemen via ons mailadres: info@zesso.com. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product moet binnen de 14 dagen na levering worden gemeld.

Levering

17. De bestelling wordt vrijwel onmiddellijk na ontvangst van betaling uitgevoerd. Enige vertraging in de uitvoering geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

18. Jouw bestelde product wordt geleverd op het ‘leveringsadres’, dit werd door jou opgegeven bij de bestelling. We delen hierbij een geschatte leveringstermijn mee.

19. De bestelling wordt de volgende werkdag geleverd indien je deze op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag voor 15u00 plaatst. Maak je een bestelling op vrijdag, zaterdag of zondag wordt deze ten vroegste dinsdag geleverd. We vragen je om rekening te houden met 1 à 2 werkdagen levertijd.

20. De levering van producten van Zesso is gratis vanaf € 20,00. Bij een bedrag kleiner dan € 20,00 worden de verzendkosten € 4,95 aangerekend voor de consument. Voor Frankrijk en Duitsland zal er altijd een verzendkost van € 4,95 in rekening worden gebracht.

21. De levering zal gebeuren door een onafhankelijk transportbedrijf.

Bedenktijd | Herroepingsrecht | Garantie

22. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

23. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

24. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wanneer je ons op de hoogte op heb gebracht dat je jouw bestelling wilt retourneren, bezorgen wij jou een DPD retourlabel. Dit label moet je dan op het pakket plakken en dat kan je het via een DPD Pickup parcelshop laten terug bezorgen. Laat de Pickup parcelshop een stempel en handtekening plaatsen en bewaar dit als verzendbewijs.

25. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

26. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) meteen terug, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij je hierover uitdrukkelijk anders hebt ingestemd.

27. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

28. Je moet de goederen direct, of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Modelformulier voor herroeping
dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen:

— Aan Zesso, Voortstraat 12- 2490 Balen, België / info@zesso.com:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

29. Voor alle artikelen die je bij Zesso koopt, geldt de wettelijke garantie. Wanneer je het artikel ontvangt, moet dit in een goede staat verkeren en bij normaal gebruik moet het artikel naar behoren functioneren. Heb je een artikel ontvangen waarbij dat niet het geval is, voorziet Zesso je van een passende oplossing. Dit kan in de vorm van een vervanging, reparatie of terugbetaling zijn.

30. Daarnaast geldt voor bepaalde artikelen ook de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie wordt gegeven door de fabrikant. Hij stelt ook zelf zijn voorwaarden voor deze garantie. Alle info over de fabrieksgarantie vind je terug bij de specificaties van het artikel.

31. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

32. Als je niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 31, en het product is hierdoor beschadigd, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

33. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij jou voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Klachten

34. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

35. Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 48 uur na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 48 uur dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Communicatie

36. Deze algemene voorwaarden kunnen online gelezen worden en worden per mail verzonden bij een bestelling. Je gaat ook akkoord met een volledig online communicatie, dit wil zeggen dat elke communicatie via mail gebeurt.